Amazing Teachers | Imperial Business College - Best BBA & BHCM

Amazing Teachers

Amazing Teachers

 

Milan Gurung

MHCM

Umesh Dawadi

MHCM

Ramkrishna Dangal

MBA

Surya Prakash Malla

MBA

Prakash Karki

M.Phil

Dharmaraj Gosai

MHCM

Deepak Thapa

Ganesh Khadka

MSc

Shailesh Baral

M.Com

Abhishek Panthi

MBS/CA

Manoj Kunwar

Mphil

Lila Raj Bimali

M.Phil

Rajesh Khanal

M. Phil Scholar

Prem Bahadur Dhami

Phd. Scholar

Sabina Karki

Masters in Mass Communication & Journalism

Sagar Khanal

MBA

Sanjeev Bhandari

MBS

Rabindra Bista

Phd

Brajesh Jha

MBS

Rajendra Koirala

M.Phil

Hariom Sharma

MBA

Rabindra Sharma

MBA

Pratap Shakya

Phd. Scholar

Sita Khanal

MBA

Suja Dulal

M.Phil

Rabin Dahal

M.Phil

Dhiraj Mainali

MBC & MBA

Mahesh Dahal

MCIS

Romakant Bhattarai

M.Phil

Pawan Prakash Dhami

MPH

RC Gautam

LL.M

Supriya Thapa

MBS, Marketing

Milan Gurung

MHCM

Umesh Dawadi

MHCM

Ramkrishna Dangal

MBA

Surya Prakash Malla

MBA

Prakash Karki

M.Phil

Dharmaraj Gosai

MHCM

Deepak Thapa

Ganesh Khadka

MSc

Shailesh Baral

M.Com

Abhishek Panthi

MBS/CA